Về chúng tôi
Giới thiệu về Tập đoàn khách sạn Golden Lotus


Trong nhiều năm, các nhóm khách sạn Golden Lotus đã thành công trong việc cung cấp giá trị vượt trội và sự thoải mái trong thị trường khách sạn hạng nhẹ Hà Nội hoàn chỉnh.

Bây giờ khách sạn Golden Lotus Luxury mới khai trương gần đây - cơ sở mới tiếp tục hồ sơ về giá trị tiền được quản lý tốt cho chỗ ở ngắn hạn và dài hạn tại Hà Nội. Cung cấp một loạt các phòng và dãy phòng, truyền thống của đồ nội thất phong cách và các tác phẩm nghệ thuật trang trí tiếp tục làm cho nhóm Golden Lotus trở thành lựa chọn đầu tiên tốt cho chuyến thăm Hà Nội của bạn.