Nhà hàng


Nhà hàng trong nhà phục vụ các món ăn Việt Nam và quốc tế suốt cả ngày. Bữa sáng tự chọn được cung cấp hàng ngày và dịch vụ phòng có sẵn.Bar & Aurora Lounge


Thư giãn và thưởng thức đồ uống tại Bar and Aurora Lounge.